top of page
FIL-Backdrop.png
  • jon41347

Matkassa Arena viser samfunnsansvar

Lyst å melde på ditt lag, men trenger støtte økonomisk? Eller har en eller flere av familiene utfordring med å betale sin egenandel? Sammen med et utvalg av våre samarbeidspartnere ønsker Fjellhammer Cup å hjelpe lag som av ulike årsaker har utfordringer med å melde seg på vår turnering.


En kan søke og få dekt hele eller deler av deltakeravgift, opphold og mat for inntil 14 spillere og 2 lagledere, totalt 16 personer.


Søknaden må inneholde:

- Laget/personen det gjelder

- Hvilken klasse en skal delta i

- Årsak til søknaden

- Beløpet det søkes om


Alle søkere vil behandles konfidensielt. Søknaden må komme fra klubbens offisielle mailadresse eller en trener/lagleder fra laget det gjelder (ligge under lagets personer med "funksjoner" på handball.no).


Fondet er på 100.000,- kroner og hvert lag kan søke om inntil 10.000,- Søknader behandles fortløpende og til fondet er brukt.


Send din søknad til cup@playhandball.no195 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page